• 0532 646 84 10
  • eservishizmeti@gmail.com

Soğutma Nedir ? Soğutmanın Tanımı & Soğutma Sistemleri

Soğutma nedir?

 

Soğutma kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda bir maddenin o ortamda bulunduğu sıcaklıktan aşağı çekilerek, ortamda çevreleyen sıcaklığın altına indirilmesi ve orada muhafaza etme işlemidir.

 

Kısacası maddenin ısısının her ne ölçüde olursa olsun düşürülmesi işlemidir. Soğutmanın birçok prensibi ve yöntemi bulunmaktadır.

 

Bu yöntemlere bakacak olursak ilk sırada mekanik yöntemlerin kullanılması ile soğutma işlemi bulunur.

 

Bir diğer yöntem ise dondurucu bir takım karışımların devreye sokularak maddenin soğutulma işlemidir.

 

Sıvı maddeyi  gazlaşma ile soğutma işlemi ve katı maddeyi de erime gizli ısısı ile soğutma işlemleri de bulunmaktadır. Bunlar maddenin geçiş halleri olarak da tanımlanabilir.

 

Son olarak süblimleşme olarak bilinen gizli ısının kullanılması ile soğutma yöntemi bulunmaktadır.

 

 

Servis Hizmetini Sunduğumuz Cihazlar

TIKLA ARA