Petrol Nedir, Nereden Çıkar, Kullanım

Petrol Nedir?

 

  Karbon ve hidrojenden oluşan ve içerisinde az miktarda kükürt, nitrojen ve oksijen bulunduran bileşime petrol adı verilmektedir ve petrolün yalın bir formülü bulunmamaktadır.

 

  Gaz halindeki petrole doğalgaz, rafine edilmiş sıvı haldeki petrole ham petrol, katı ve yarı katı halde bulunan ve katran ile ağır hidrokarbondan oluşan petrole ise yöresel kullanımına ve özelliklerine bağlı olarak katran, zift, asfalt ve benzeri isimler verilmektedir.

 

Ayrıca doğalgaz ile ham petrolün ana bileşenleri karbon ile hidrojen olduğu için hidrokarbon olarak da isimlendirilmektedirler.

 

  Bütün doğal hidrokarbonlar, organiklerin bozulmasından türemiştir ve milyonlarca yıl öncesinde rüzgarlar ve akarsular o dönemin havzalarına çamur, kum, çakıl ve çeşitli iyonlar taşımıştır.

 

Taşınan bu malzemeler ise su diplerinde tabakalar halinde gittikçe kalınlaşan çökelleri oluşturmuştur.

 

Bu ortamda ölen ve yaşamakta olan canlıların kalıntıları da çökelmiş durumda olan bu malzemeye karışmış ve altta kalan tabakalar, üzerlerine çöken yeni tabakaların neden olduğu büyük basınç altında sertleşmiş ve sedimanter kayalar durumuna dönüşmüştür.

 

Servis Hizmetini Sunduğumuz Cihazlar

SERVİSİ ARA