• 0532 646 84 10
  • eservishizmeti@gmail.com

Doğalgaz Saatindeki Mühür Nedir?

Doğalgaz Saatindeki Mühür Nedir?

 

                Doğalgaz saatine iki tip mühür takılmaktadır. Birinci tip mühür, gaz dağıtım şirketleri tarafından sayaç vanasına takılan kilit mühürdür. Amaç vananın kapalı olması, yani gaz geçişinin kesilmesidir.

 

Ödenmeyen faturalar, mahalde gaz kaçağının oluşu, projesiz cihaz kullanımı, proje harici cihaz ekleme veya hat değişikliği, kaçak hat alma durumu, eksi gaz kullanımı veya periyodik kontrollerde abonenin sürekli adreste olmayışının tespiti gibi durumlarda, bu sorunlar giderilene kadar sayaç vanasına kilit mühür takılarak gaz arzı engellenmektedir.

 

Bu mühür, genelde döküm malzemeden yapılmış olup gaz dağıtım şirketinin periyodik kontrol, ihbar kontrol veya acil ekiplerine göre belirleyici olması maksadıyla farklı renklerde olabilir.

 

Abone tarafından sorunların giderilmesinin akabinde, bu mühür içindeki pim çekilerek ve özel bir allen anahtarı ile yine ilgili gaz dağıtım şirketinin ekiplerince açılır ve gaz arzına devam ettirilir.

 

Mührün abone tarafından açılması veya kırılması gibi durumlarda cezai yaptırımlar uygulanabilir. İkinci tip mühür ise sayaç rekorlarına takılan, birbirlerine tel ile bağlı olan ve üzerinde bir seri numarası bulunan plastik güvenlik mührüdür.

 

Bu mührün takılma sebebi ise kontrolleri yapılarak takılmış olan bir sayaca, tekrar müdahale edilip edilmediğini, bir şekilde sökülüp sökülmediğini anlayabilmektir.

 

Abone veya tesisatçı firma, gaz dağıtım şirketinin bilgisi haricinde bu mührü kaldırmaya veya sayaçta herhangi bir işlem yapmaya kesinlikle kalkışmamalıdır.

 

Aksi halde ilgili gaz dağıtım şirketi tarafından yine cezai müeyyide uygulanabilir.

 

Servis Hizmetini Sunduğumuz Cihazlar

TIKLA ARA