• 0532 646 84 10
  • eservishizmeti@gmail.com

BUZDOALBI SOĞUTMAMA PROBLEMİ İLE KARŞILAŞILDIĞINDA DİKKAT

BUZDOALBI SOĞUTMAMA PROBLEMİ İLE KARŞILAŞILDIĞINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

1-  Alt bölme damper termostatı Min konumundadır. -Aşağıya dondurucu bölümck: yeteri kadar soğuk hava taşınrnarr.aKtadır.

2-  Defrost sonunda evaporatör kontrol edilmelidir. Evaporatör üzerinde buz DırıK:t görülüyorsa defrost anında ısıtıcının devreye girip girmediği kontrol edilmelidir Şayet girmiyorsa;

 

 

  • ısıtıcının soketlere bağlandığı iğne uçluklar yerinden çıkmış
  • Soketler yerine oturmamış
  • Isıtıcı yanmış
  • zamanlayıcı kontakları yapışmış veya motoru anzalı
  • Ei-metai te—.csta: anz-iı

 

olabilir. Bu maddeler sırayla kontrol edilmelidir. Dolayısıyla defrost süresince: ısıtıcı devreye girmemekte; buz miktan devamlı olarak artmakta ve üflenen hava /eteri kadar soğutuiamamaktadır.

 

3-    Evaporatör alt kanalı ısıtıcısı yanık olabilir. Bu âurumda defrost esnasında evaporatör yüzeyinden erimeden düşen buzlar bu ısıtıcı yardımıyla eritilemeyocek ve* su tahliye deliğini tıkayacak, dolayısıyla hava sirkülasyonu engellenecektir.

 

5-  Hava üfleyen kanalların önü tıkalı olduğundan buzdolabı içinde yetersi hswâ sirkülasyonu sağlanamıyor olabilir.

 

6-  Sistem içerisindeki gaz kaçmıştır. Gaz kaçağ ^görülebilecek muhtemel bölgeler.

 

-  Evaporatörü dönüş borusuna bağlayan aluminyum-bakır boru kaynak noktası (Not: Bu nokta siyah izolasyon malzemesi (makaron) altında kaldığından gaz kaçak dedektörü ve sabun testi ile kolay tespit, edilememektedir. Kaçak kontrolü, bu makaron çıkarıldıktan sonra yapılmalı; kaçak giderildikten sonra üzeri tekrar izole bantla sarılmalıdır)

-  Kompresör bağiantı noktaları

-  Drayer-kıical boru kaynak noktası

 

7- Evaporatör fanının kanatlan ters monte ediimiş olabilir.

 

 

Servis Hizmetini Sunduğumuz Cihazlar

TIKLA ARA